GDPR – Personuppgiftspolicy

Din integritet är viktig!

Sportkliniken Osteopatica hanterar dina uppgifter och persondata i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

Följande uppgifter lagras:

Vi lagrar dessa uppgifter för att använda i vår medicinska bedömning kring den problematik du sökt hjälp hos oss för. De används för att vi ska kunna göra korrekt bedömning, undersökning och behandling och för att vid behov kunna omvärdera och anpassa behandlingen på bästa sett, samt för att kunna kontakta dig vid behov.

Personuppgifterna används även vid enstaka marknadsföringsutskick och övrig information från företaget.

Uppgifterna kommer inte föras vidare till annan part, om inte patienten så önskar och godkänner detta för varje specifikt tillfälle. Med annan part menas t ex. försäkringsbolag.

Vi lagrar dina uppgifter i högst 3 år.

Du som patient har när som helst rätt att få ta del av vilka uppgifter som lagrats om dig och begära din journal.

Du kan när som helst kontakta oss via jonas@osteopatica.se för att antingen bli helt raderad i vårt register eller få dina uppgifter ändrade.

Du kan när som helst meddela oss om att du inte vill motta reklam, nyhetsbrev eller marknadsföring på jonas@osteopatica.se