Utvärdering & behandling

Så går det till


Första besöket

Ett nybesök inleds alltid med en anamnes, en kort intervju där osteopaten ställer frågor om besvärens bakgrund och eventuell tidigare sjukdomshistoria. Det kan vara allt som kan tänkas påverka din situation, tidigare besvär, andra skador eller sjukdomar, läkemedel, arbetsställningar, fritidsaktiviteter mm. Allting som påverkar dig kan också komma att påverka det du söker för och hur vi kan behandla på bästa sätt. Anamnesen är det första steget till att ställa en korrekt diagnos.


Undersökning

Nästa del av besöket utgörs av undersökning. Genom att observera och undersöka hållning, muskler och leder, letar osteopaten svar kring orsaken till dina besvär. Det kommer även att utföras olika tester (ortopediska och neurologiska mfl.), beroende på vad du söker för.


Behandling

Behandlingen utförs av osteopaten i samråd med dig och innefattar ofta ledmanipulation och mjukdelsbehandling. Teknikerna som används är enbart säkra behandlingstekniker med beprövad vetenskap och erfarenhet. Behandlingens syfte är att skapa avslappning och smärtlindring i muskler och leder, samt förbättra deras förmåga att arbeta effektivt tillsammans.


Eventuella hemövningar

Hemövningar utförs av patienten själv, efter instruktion av osteopaten. Den består exempelvis av stretchövningar, rörlighetsövningar och/eller specifik styrketräning. Övningarna anpassas alltid efter individens behov, och de görs för att snabba på läkningsförloppet samt att minimera risken att besvären återkommer.


Vad händer sen?

Ibland kan det finnas behov av efterkontroll eller underhåll, något som helt klart varierar med individ och besvär. Ett exempel på efterkontroll kan vara att se över att den aktiva behandlingen utförs korrekt av individen. Underhåll kan även behövas om det finns bakomliggande faktorer till besvären som inte har kunnat åtgärdats, exempelvis om patienten inte har haft tid att utföra sin rehab eller att ytterligare symtomlindring behövs.

Vad är Osteopati?

Osteopati är en av flera olika skolor inom manuell medicin, det vill säga ett system för att behandla fysiska besvär med händerna. Det som är gemensamt för alla osteopater är just att man använder olika manuella tekniker där man mekaniskt påverkar leder, muskler och nerver för att i första hand förbättra funktion och därmed patientens hälsa.

Historien om Osteopati

Historien om Osteopati börjar i slutet av 1800-talet med en amerikansk läkare som hette Andrew Taylor Still. Still förlorade flera barn i hjärnhinneinflammation och i sin frustration över den dåvarande medicinska vetenskapens brister grundade han det system som kom att kallas Osteopati. Still formulerade ett par grundläggande principer som fortsatt har färgat av sig på den Osteopatiska traditionen ända till idag, även om ämnet har utvecklats. Själva ordet osteopati kommer från de grekiska orden för ben (osteo) och lidande (pathos), vilket kan vara missvisande då en osteopat tar hela kroppen i beaktande.

Är det skillnader mellan Osteopat, Kiropraktor och Naprapat?

Det är olika skolor och samtliga sysslar med manuell medicin. De använder alltså sina händer för att undersöka och behandla funktionsstörningar i rörelseapparaten. Rent tekniskt finns det fler likheter än skillnader mellan de olika systemen, dessutom är många behandlingsmetoder och tekniker gränsöverskridande. Skillnaderna ligger framförallt i olika synsätt och idéer om vad det är man gör och varför. Det skiljer förmodligen minst lika mycket mellan olika terapeuter inom samma grupp, som mellan de olika professionerna i stort.